Ga naar hoofdinhoud
We do it, for you.  WHATSAPP
ISO 13485 certificaat BS&i Mechatronics

ISO 13485 certificaat

ISO 13485 BS&i Mechatronics

BS&i Mechatronics heeft het ISO 13485: 2016 certificaat behaald. En daar zijn we trots op. De aanleiding hiervoor is dat steeds meer bedrijven een beroep op ons doen om medische apparaten samen te stellen en te testen. Hiermee ondersteunen wij onze klanten om te voldoen aan de MDR (EU) 2017/745.

Sterke organisatie

Om het certificaat te behalen hebben we onze organisatie en werkwijzen op verschillende fronten en niveaus aangepast. Dit alles gericht op het verminderen van risico’s in de breedste zin van het woord en gericht op de veiligheid van de gebruikers van medische apparaten.

Naast de invoering van het ISO 13485 certificaat zijn we reeds in het bezit van het ISO 9001 certificaat en een goed functioneren ERP-systeem. Dit heeft geleid tot een sterke organisatie die voorbereid is op de toekomst. Daarmee hebben onze gemotiveerde medewerkers alle tools in huis om onze klanten maximaal te bedienen en tevreden te stellen. Zie ook onze webpagina Klanten vertellen.

Onze sterke organisatie levert ons bovendien veel voordeel op bij het ondersteunen van onze klanten met niet medische apparaten. Zij hebben profijt van het leerproces dat wij hebben doorgemaakt om onze prestaties te optimaliseren.

Brede productportfolio

Het toenemende aantal medische apparaten heeft tot een verbreding van onze productportfolio geleid. Door onze kwalitatief hoogwaardige organisatie is ook de interesse toegenomen bij niet-medische klanten. Bovendien zien we dat onze diensten voor “modificatie” en “reparatie” eveneens zijn toegenomen. Het inkopen van materialen, componenten en onderdelen heeft dit jaar een sterke vlucht genomen. Blijkbaar hebben onze klanten ontdekt dat hen dit veel voordeel oplevert.

Onze kracht

Al met al is onze kracht om onze klant maximaal te bedienen en tevreden te stellen, toegenomen. Dit doe wij op zowel, technisch, logistiek als organisatorisch vlak gecombineerd met een plezierige en persoonlijke wijze van samenwerken. Hetgeen waarmee onze klanten ons regelmatig complimenteren.

BS&i Mechatronics kabelboom 1080 x 520, cable harness

Kabelbomen samenstellen

BS&i Mechatronics Kabelboom 1, cable harness

Onze nieuwe activiteit als aanvulling op het bouwen en testen van modules en apparaten. BS&i Mechatronics stelt nu ook kabelbomen samen voor uiteenlopende toepassingen. Het gaat om complexe samenstellingen met data, signaal, vermogen en voeding tot en met eenvoudige kabelbomen.

Aanleiding

Het samenstellen van kabelbomen is ontstaan uit de vraag van onze klanten. Omdat wij reeds modules en apparaten voor hen bouwen, bleek het voor ons een kleine stap om ook kabelbomen te leveren. Het argument hiervoor is dat onze klanten aan BS&i Mechatronics één aanspreekpunt hebben als het gaat om het leveren van complete apparaten of delen daarvan. De ultieme vorm van het volledig ontzorgen die onze klanten tijdswinst en kostenbesparing oplevert.

Configuraties

BS&i Mechatronics kabelboom 3, cable harness

Inmiddels stellen wij verschillende configuraties samen varierend van een enkelvoudige kabel met een connector tot en met complexe kabelbomen met een lengte van bijvoorbeeld 5 m, 200 aders en 20 connectoren voor uiteenlopende toepassingen. Dit geheel volgens specificatie van onze klant. De seriegroottes variëren van enkel stuks tot 50 stuks. In principe is alles mogelijk.

Techniek en technologie

BS&i Mechatronics kabelboom 2, cable harness

Met de technieken voor het samenstellen van kabelbomen zijn wij al langer vertrouwd. De technologie hiervoor is verankerd in onze meer dan 30 jarige ervaring. Die hebben wij in huis en passen dit dagelijks toe, gebaseerd op onze elektrotechnische en elektronische knowhow. Denk hierbij aan het knippen en strippen van draden, het aankrimpen van contacten het monteren van connectoren. Dit alles komt bij elkaar op een zogenaamd wire board. De kabelbomen worden gecontroleerd, getest en verpakt geleverd.

BS&i Mechatronics assembleert en test mechatronische apparaten en modules. Dit doen we voor een grote verscheidenheid aan klanten, apparaten en markten.
Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Of bezoek onze website op www.bseni.nl.

BS&i Mechatronics ISO 13485 pand

ISO 13485 certificatie

BS&i Mechatronics ISO 13485 300 X 300 met lijn

BS&i Mechatronics gaat voor het ISO 13485:2016 certificaat voor medische apparaten. De vraag om medische appraten te bouwen en testen neemt gestaag toe. De noodzaak voor het certificaat wordt versterkt door de komst van de MDR (EU) 2017/745 voor CE markering. Een verzwaarde norm ten opzichte van de oude MDD (93/42/EEG).

Mindset

De aan onze organisatie gestelde eisen vanuit de ISO 13485: 2016 norm gaan veel verder dan die van de ISO 9001: 2015, waarvoor wij al gecertificeerd zijn. Traceerbaarheid en vergaande risicobeheersing zijn hierbij belangrijke kernactiviteiten. Het is in ons voordeel dat wij dit al geruime tijd toepassen voor uiteenlopende producten. Hierdoor zijn wij standaard gaan denken in de meest intensieve vorm van registratie van gegevens. Dit levert ons een belangrijke mindset op die belangrijk is voor de betrouwbaarheid van het registreren van data.

Wat wij nu al hebben

BS&i Mechatronics is al vanaf haar start gecertificeerd volgens de ISO 9001: 2015 norm. Hiermee willen wij van meet af aan uitstralen dat kwaliteit hoog in ons vaandel staat. Niet alleen de productkwaliteit, maar ook de kwaliteit van het presteren van ons bedrijf als geheel naar onze klant. Met de invoering van de ISO 9001 norm hebben wij inmiddels 80% van de ISO 13485 opgenomen in ons kwaliteitssysteem. Hierdoor is onze visie op beheerste productie en logistieke processen verder ontwikkeld. Dit is onder andere herkenbaar in de wijze waarop wij het montageproces aansturen op basis van uitgebreide assemblageinstructies, assemblagelogboek en serienummerregistratie. Maar ook in de wijze waarop wij onze logistieke processen hebben ingeregeld, gebaseerd op beheer van voorraden en onze methode voor productcodering. Met als doel het risico op fouten te verkleinen. Door deze werkwijzen zijn onze medewerkers zich zeer bewust zijn van de noodzaak en het belang van procesbeheersing in al haar facetten. In alle gevallen speelt het lokaliseren en minimaliseren van risico’s een hoofdrol.

Er moet meer gebeuren

We gaan verder. BS&i Mechatronics is continu bezig haar processen te verbeteren met als doel de klant perfect te kunnen bedienen. Denk hierbij aan productietechnieken, technische vaardigheden en logistieke methoden. Onze meest recente technologie is het inzetten van vision voor productcontroles om de foutkans van de factor mens verder te reduceren. Op organisatieniveau zijn we continu bezig om de technische en logistieke beheersbaarheid te verhogen. Gelukkig worden we hierbij gesteund door ons ERP systeem, dat zijn plaats in de markt reeds lang bewezen heeft.

Wanneer

Het adviesbureau Trigade gaat ons begeleiden bij het behalen van het ISO 13485 certificaat. We hebben bewust gekozen voor externe begeleiding om te voorkomen dat we het wiel opnieuw uitvinden. Zo kunnen we de focus maximaal op onze klant houden en lopen we geen risico dat het behalen van het certificaat in gevaar komt. Het behalen van het ISO 13485: 2016 certificaat staat gepland in Q1 2022.

Kostprijs verlagen? Hoe dan?

Bij het bouwen van apparaten, zien we altijd mogelijkheden om de kostprijs te verlagen. Als je een apparaat of module bouwt, krijg je namelijk ieder onderdeel in je handen, moet je iedere printplaat en kabel plaatsen, vastzetten en eventueel afstellen. Hierdoor leer je zo’n apparaat erg goed kennen. Je weet wat gemakkelijk gaat, wat moeite kost, wat snel gaat, wat veel tijd kost en of iets logisch in elkaar zit. Door deze ervaringen te verzamelen, ontstaat waardevolle informatie om de kostprijs omlaag te brengen.

Dit is wat onze klant wil

Onze kostprijs beïnvloedt de marge van onze klant. Een vast onderdeel in de samenwerking met onze klant is dan ook het gesprek over de kostprijs. Deze moet zo laag mogelijk zijn. En dat natuurlijk zonder in te boeten op kwaliteit, betrouwbaarheid en levensduur. Het beste product voor een zo laag mogelijke prijs. Hiervoor levert onze klant de productspecificaties aan gebaseerd op een bestaand ontwerp. Als wij dan met zo’n product aan de slag gaan, blijkt veelal dat het apparaat in zijn geheel goedkoper kan.

Dit is wat onze klant krijgt

In dat geval laten wij op basis van onze ervaringen tijdens het bouwen een volledige product- en procesreview op het apparaat los. Hierbij kijken wij ook en met name naar het ontwerp. De decennia lange betrokkenheid bij het ontwerpen, produceren van onderdelen en bouwen van apparaten leert ons dat het ontwerp sterk bepalend is voor de uiteindelijke kostprijs. De resultaten verwerken wij in een gestructureerde rapportage aan onze klant. Hiermee en met onze hulp gaat onze klant aan de slag om de kostprijs omlaag te brengen. Het lean maken van het assemblageproces is iets wat we sowieso doen.

Hier komen we op uit

Als je zo’n kostenanalyse vaak doet, dan merk je dat er een bepaald patroon ontstaat. Verschillende parameters die op elkaar ingrijpen en invloed hebben op de kostprijs. Toepasbaar bij ieder product en ieder apparaat. Dit patroon is als volgt samen te vatten:

 • Beperken van visuele eisen (zichtvlakken)*;
 • Versimpelen van functies van het onderdeel of apparaat;
 • Verminderen van het aantal onderdelen;
 • Versimpelen van het ontwerp van de onderdelen zodat eenvoudigere en dus goedkopere gereedschappen of proces gebruikt kunnen worden*;
 • Modulair ontwerpen zodat de complexiteit van een apparaat behapbaar wordt;
 • Voorkomen van afstellingen en instellingen;
 • Zo ruim mogelijke toleranties toepassen*;
 • Gangbare materialen en behandelingen toepassen*;
 • Klik- of snapverbindingen toepassen in plaats van bijvoorbeeld schroeven of lijmen;
 • Niet zelf maken wat ruimschoots op de markt te koop is*;
 • Kies de leverancier die bij het onderdeel past*;
 • Koop scherp in*;
 • Ontwerp de verpakking functioneel.

Wil je snel resultaat hebben, start dan met de activiteiten met een *.

BS&i Mechatronics assembleert en test mechatronische apparaten en modules. Dit doen we voor een grote verscheidenheid aan klanten, apparaten en markten.
Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Of bezoek onze website op www.bseni.nl.

BS&i Mechatronics Procesbeheersing

Procesbeheersing bij assemblage

De klant van BS&i Mechatronics verwacht niets minder dan een hoge kwaliteit van de geleverde producten. Wij krijgen dat voor elkaar door in te zetten op procesbeheersing. Hierbij maken we onderscheid in beheersing van de technische processen en die van de logistieke processen. In dit artikel make wij jou deelgenoot van de procesbeheersing van onze handmatige assemblage. Het doel is dat alle geleverde apparaten per definitie voor 100% voldoen aan de door de klant gestelde specificaties.

Noodzaak tot beheersing van het assemblageproces

BS&i Mechatronics Procesbeheersing

Menselijke vergissingen zijn inherent aan handmatig weken. Of je wilt of niet, minder dan 5% fouten is niet haalbaar zonder iets speciaals te doen. Daarom stopt BS&i Mechatronics veel effort in de procesbeheersing van het handmatig in serie bouwen van apparaten. Dit doet BS&i Mechatronics op basis van de aansturing, monitoring en bijsturing van het assemblageproces. Met kleine series als uitgangspunt. Hierbij speelt de economische haalbaarheid van de gekozen oplossing een grote rol. Onderstaand tref je de stappen van de procesbeheersing aan die wij toepassen om de foutkans te minimaliseren.

Aansturing

BS&i Mechatronics instructie

De procesbeheersing start met een break down van het assemblageproces in de individuele montagehandelingen. Dit vormt de basis voor de aansturing van het proces. Per handeling identificeren wij de risico’s op falen en aandachtspunten voor kwaliteit. Het resultaat hiervan komt ter beschikking van onze monteur. Dit resultaat is namelijk direct verbonden met de eisen van onze klant. En dus met de risico’s tijdens het functioneren van het apparaat. Deze stap vormt een eerste directe link tussen de klant en onze monteur.
Aanvullend brengen wij per stap in beeld hoe deze fase van het assembleren er uitziet. De beelden zijn voorzien van een beschrijving van die assemblagestap. Hierbij horen het overzicht van te gebruiken gereedschappen en de te monteren materialen en onderdelen.
Het voorgaande is samengevat in een document. De monteur gebruikt dit tijdens het samenstellen van een apparaat.

Monitoring

BS&i Mechatronics Vision

Tijdens het assemblageproces ontstaan afwijkingen als gevolg van menselijke invloed. Deze afwijkingen bestaan uit onjuiste afstellingen, beschadigingen, ontbrekende en verkeerd gemonteerde onderdelen. De kans op falen is sterk verkleind door het proces te monitoren met een aantal technieken als onderdeel van de procesbeheersing. De inzet van deze technieken is afhankelijk van de complexiteit en foutkans van het product. Deze technieken zijn:

De afweging bij het toepassen van deze methoden is dat er geen toename van kosten mag ontstaan tijdens de assemblageserie.

Bijsturing

BS&i Mechatronics Logboek

Het derde onderdeel van onze procesbeheersing is het bijsturen van het assemblageproces. Dit is gebaseerd op de resultaten van de monitoring en de ervaringen van de monteur. Deze zijn vastgelegd in een logboek voor die specifieke serie. De monteur voert deze bijsturing uit, eventueel in overleg met collega’s. Hij beschikt hierbij over de specificaties van de klant. Zo bouwt de monteur ervaring op hetgeen de foutkans verder verkleind. De monteur mag het assemblageproces aan te passen. De focus ligt hierbij op minder risico en verlaging van kosten. De monteur is bovendien direct betrokken bij de ervaringen die de klant terugkoppelt. Dit omdat de klantbeleving bij de monteur essentieel is.


Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Of bezoek onze website op www.bseni.nl.

BS&i Beemdstraat 26 Someren

Onze nieuwe locatie

BS&i Beemdstraat 26 Someren

Met trots kunnen wij melden dat wij verhuisd zijn naar onze nieuwe locatie in Someren. Het pand is berekend op groei zodat BS&i Mechatronics zich de komende jaren verder kan ontplooien. Dit moderne en jonge pand biedt ons alle mogelijkheden om onze klanten nog beter en sneller van de dienst te zijn. De sfeer in het pand is zeer plezierig.

Perfecte ligging

Het pand ligt 5 minuten rijden van de A67 en is zodoende perfect ontsloten om onze klanten snel te bereiken. Door deze perfecte ligging in de Brainport regio is onze locatie gemakkelijk te vinden voor onze relaties die bij BS&i Mechatronics te gast zijn. De buitenkant van het pand heeft een frisse moderne en open uitstraling. Hetgeen perfect past bij wij als BS&i Mechatronics willen zijn.

Perfect uitgerust

De montageruimte is 475 m2 groot, voorzien van vloerverwarming, een gladde topcoating en helder ledverlichting. De grootte van de werkvloer is een basis voor de verdere groei van de omzet. Bovendien biedt deze ruimte de mogelijkheid om onze interne logistiek verder te verbeteren. Door de aanwezigheid van 2 roldeuren is een goedrenstroom mogelijk met een gescheiden ontvangst en expeditie. Door de toegenomen opslagmogelijkheden kunnen wij meer materialen en producten voor onze klanten op voorraad houden.
De ledverlichting biedt de monteur de onmisbare hoeveelheid licht op het werkblad van de montagetafels. Hierdoor is ieder detail van het samen te stellen product goed zichtbaar. Waarbij de lichte topcoating op de vloer zorgt voor een stofarme omgeving. Bovendien reflecteert de vloer door de lichte kleur het licht perfect om nog meer lichtopbrengst op de werkplek te verkrijgen.

Multidisciplinair

De montageruimte is multidisciplinair ingericht. Zo bevat deze ruimte naast de montageplekken ook een ESD-ruimte die speciaal ingericht is voor het werken aan ESD gevoelige componenten en producten. Deze ruimte is voorzien van een ESD-veilige vloer en werktafels. In deze ESD-ruimte kunnen ook metingen aan elektronica worden uitgevoerd.
In een speciaal ingericht deel van de montageruimte is apparatuur aanwezig voor mechanische bewerkingen voor het maken van (montage)mallen, prototypen en aanpassen/modificeren van producten. Deze nieuwe werklocatie is bovendien voorzien van de benodigde kantoorfaciliteiten voor het Bedrijfsbureau, de directie en kantine alias spreekkamer. Al met al de locatie voor ons om een volgende fase van de ontwikkeling van BS&i Mechatronics in te gaan.

BS&i Mechatronics Certificaat ISO 9001

Weer geslaagd

BS&i Mechatronics Certificaat ISO 9001

We zijn geslaagd voor onze 2e 3 jaarlijkse certificatie voor ISO 9001:2015 door TÜV. Best spannend. Want BS&i Mechatronics is inmiddels gegroeid en ook onze organisatie heeft zich verder ontwikkeld. Het aantal medewerkers is toegenomen evenals de omvang van ons bedrijf. We zijn dan ook erg blij met dit resultaat.
3 jaar geleden behaalde BS&i Mechatronics voor het eerst ons ISO 9001:2015 certificaat. Een beloning van hard werken. Waarbij wij een kwaliteitssysteem bouwden met het oog op slechts 2 medewerkers. Na 2 tussentijdse audits was het tijd voor een nieuwe 3 -jaarlijkse certificatie. Op 15 januari 2021 vond deze plaats.

Bijzondere audit

Het bijzondere aan deze audit was dat deze geheel online plaats vond via een videoverbinding. Dit in het kader van het Coronavirus. Bovendien nam ook onze Manager Operations Sem Kaiser voor het eerst deel aan deze audit. Vooraf hadden we de gevraagde documenten opgestuurd. Deze kwamen uitgebreid aan bod. Bewijslast werd getoond door documenten voor de webcam te houden zodat de details door de auditor konden worden genoteerd.
In een aantal specifieke gevallen liep Sem met de videoverbinding op zijn mobiele telefoon door de werkruimte om verschillende onderwerpen en vragen toe te lichten. Op verschillende onderwerpen werd ingezoomd om de status goed te kunnen vaststellen.

Compliment

Aan het einde van de dag werden we gecomplimenteerd met de volwassenheid en compleetheid van ons kwaliteitssysteem. Met 2 opmerkingen werd de audit afgesloten. Voor ons voelt het als een milestone waarbij we mogen stellen dat ons kwaliteitssysteem zich heeft bewezen.

BS&i Beemdstraat 26 Someren

Nieuw adres

BS&i Beemdstraat 26 Helmond

Vanaf 1 februari 2021 hebben we een nieuw adres. We hebben een bedrijfshal gevonden waar BS&i Mechatronics zich verder kan ontwikkelen. Het betreft een nagenoeg nieuw en modern pand. Dit geeft BS&i Mechatronics de mogelijkheid om haar klanten nog beter van dienst te zijn. Bovendien geeft dit pand ons de uitstraling die wij zoeken en dat bij onze ambities past.

Het adres is: Beemdstraat 26, 5711 CV Someren. Een kwartiertje rijden van Helmond. Vanaf de A67, afrit 35 – Someren-Lierop-Helmond,  zijn we binnen 5 minuten rijden bereikbaar.

Januari 2021 is onze verhuismaand en vanaf 1 februari 2021 zijn we officieel verhuisd. Ook tijdens de verhuisperiode zullen we onze klanten blijven bedienen.

Voor onze klanten

Op onze nieuwe locatie kunnen we onze klanten maximaal bedienen, zoals zij van ons gewend zijn en nog beter. Voor regelmatig terugkerende producten richten we vaste assemblagelijnen in. Dit garandeert snelle en voorspelbare leveringen en is een goede basis voor een beheerste kwaliteit. Door voldoende opslagruimte kunnen we nu voor onze klanten ook de voorraden beheren.

Faciliteiten

Om stof te beperken, wordt de hal voorzien van een gladde en licht gekleurde epoxyvloer. De hal is bovendien voorzien van vloerverwarming waardoor blowers ontbreken. Hierdoor vinden geen onbedoelde luchtverplaatsingen plaats. Door het ontbreken van blowers heerst er een rustige werksfeer. Dit komt de concentratie van de monteurs en dus het werk ten goede.

De hele hal wordt voorzien van ledverlichting. Hierdoor ontstaat een helder zicht met 500 Lux aan licht op de werkplek. De montagelocaties voor elektronica hebben voorzieningen om ESD-veilig te werken. Naast de montage- en opslaglocaties worden in de hal ruimtes ingericht voor onze modelshop en het meetlab. De modelshop is bedoeld voor het repareren en modificeren van producten. Bovendien geeft de modelshop ons de mogelijkheid om tooling te maken. Het meetlab wordt ingericht voor mechanische, elektrotechnische en elektronische metingen.

Het pand is zo opgezet dat we een doorlopende goederenstroom kunnen bewerkstelligen. Onderdelen en materialen komen binnen bij de goederenontvangst. Daarna worden zij samengebouwd in de montage en verlaten het pand via de expeditie. Voor bulkopslag wordt een appart magazijn ingericht. Opslag van materialen en onderdelen voor de lopende orders bevindt zich bij de montagelocaties.

Naast de grote montagevloer van 475 m2 is de hal voorzien van een mooie en lichte kantoorruimte. De aparte kantine geeft onze medewerkers de mogelijkheid om op een plezierige wijze te lunchen. In de spreekkamer kunnen wij onze relaties op een plezierige en vertrouwelijke wijze ontvangen.

Professionalisering

Door het gebruik van de nieuwe bedrijfshal aan de Beemdstraat 26 te Someren gaat BS&i Mechatronics een volgende professionaliseringslag maken. Het is een werklocatie die past bij onze ambities en die onze uitstraling op een positieve wijze versterkt.

Uitbesteden risicovol?

BS&i Mechatronics Uitbesteden

In deze blog biedt ik een handvat voor het minimaliseren van risico’s bij het uitbesteden van het assembleren van apparaten. In gesprekken met potentiële klanten proef ik namelijk regelmatig deze vraag. Klanten willen bij het uitbesteden van werk namelijk geen gedoe met afkeur, te late levering, te hoge kosten en dus een hoog afbreukrisico.

De aanleiding

Er komt een moment dat een bedrijf te weinig eigen assemblagecapaciteit heeft. Het gevolg is dat de levertijd begint op te lopen en dat klanten zenuwachtig worden. Op de korte termijn is dit nog op te lossen. Denk aan overwerk, inhuren van personeel en het inzetten van indirect personeel. Een situatie die niet vol te houden is. Uiteindelijk leidt dit tot vermoeidheid van de medewerkers met slechte prestaties naar de klant, ontevreden personeel en oplopende interne kosten tot gevolg.

De risico’s

Dus dan zit er niets anders op dan uit te besteden. Maar is dit wel zo eenvoudig als het lijkt? Het assembleren van producten op zich is toch simpel werk, zou je zeggen. Je monteert een aantal producten waarbij gebruik gemaakt wordt van handgereedschappen. Maar hoe weet je dat je gegarandeerd producten krijgt die aan de gestelde specificaties voldoen? Hoe weet je dat de producten op tijd geleverd worden? En hoe weet je dat je niet teveel gaat betalen? Uiteindelijk mag het product niet meer kosten dan wanneer je het zelf maakt. Bovendien heb je niet eeuwig de tijd om alle kennis over het product en de assemblagemethode over te dragen aan de leverancier. Daar is het veel te druk voor.

Het vinden van een goede leverancier

Hoe kom je aan een leverancier die de oplossing is voor het capaciteitstekort? Er zijn best veel bedrijven die aangeven te kunnen helpen. Maar gaat het fout, dan kun je niet (tijdig) leveren. De vraag is dus: waar moet je op letten bij het kiezen van een leverancier voor het uitbesteden van assemblagewerk? Afgaan op een ISO 9001 certificaat is niet voldoende. Deze norm zegt niets over productkwaliteit of procesbeheersing. Dus moet je een manier hebben om van te voren al te kunnen schatten of een leverancier geschikt is om toe te leveren. Het hieronder afgebeelde beoordelingsformulier is een redelijk eenvoudige manier om dat op basis van criteria te kunnen doen. De weegfactor is niet ingevuld. Dit kan per uitbesteder verschillend zijn. Uiteindelijk leidt het ingevulde formulier tot een gewogen gemiddelde dat een goede indicatie geeft van het niveau van die leverancier.

Starten met een leverancier

Uiteindelijk heb je een leverancier gevonden. Die komt er bij de hiervoor vermelde eerste beoordeling ofwel audit goed uit. En waarbij het gevoel ook goed is. Dan volgt de volgende stap, nl. het plaatsen van een opdracht. Spreek met de leverancier af dat dit een proeforder is. Het vervolg hangt af van de resultaten van deze order. Spreek goed af op welke criteria er beoordeeld wordt. Dat is net zo fair. Deze criteria kunnen zijn: communicatie, tijdig leveren, kwaliteit, snelheid, documentatie en identificatie.

Periodieke evaluatie

Als de proeforder geslaagd is, dan kunnen vervolgorders geplaatst worden. Al dan niet op basis van een raamcontract. Ook nu is het zaak om de prestaties van de leverancier periodiek te beoordelen. Bijgaand tref je een tweede document aan dat hiervoor bruikbaar is. Uiteindelijk is het mogelijk om op basis van de resultaten tot verbeterafspraken te komen. Waardoor de toelevering verder geoptimaliseerd wordt . Uiteindelijk moet dit leiden tot een rotsvast vertrouwen in de leverancier.

Hotspot 13 juni 2020

Zaterdag 13 juni 2020 neemt BS&i Mechatronics voor de 2e keer deel aan de Hotspot. Deze activiteit wordt tijdens de Dutch Technology Week (DTW) georganiseerd door Hightech Helmond – De Peel.

Dit jaar is Formula-Air in Beek en Donk het bedrijf waar de Hotspot plaats vindt. Een technologie-event waar meer dan 40 bedrijven onder één dak te vinden zijn. Hier kunnen kinderen en jeugd kennis maken met verschillende vormen van techniek. Hotspot Hightech Helmond – de Peel in juni 2019 bij Franke Nederland was wederom een enorm succes! Bekijk hier de aftermovie van Hotspot Hightech Helmond – de Peel 2019!

Maakbedrijven uit regio de Peel vormen samen Stichting Hightech Helmond- de Peel. In deze stichting zijn ruim 50 bedrijven en onderwijsinstellingen verenigd, met als gezamenlijk doel het interesseren van verschillende doelgroepen voor techniek, met name kinderen en jeugd, en daarmee voldoende nieuwe aanwas genereren voor de technische sector in de Peelregio.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Of bezoek onze website op www.bseni.nl.

×