Skip to content
We do it, for you.  WHATSAPP

Kostprijs verlagen? Hoe dan?

 • René Vetjens

Bij het bouwen van apparaten, zien we altijd mogelijkheden om de kostprijs te verlagen. Als je een apparaat of module bouwt, krijg je namelijk ieder onderdeel in je handen, moet je iedere printplaat en kabel plaatsen, vastzetten en eventueel afstellen. Hierdoor leer je zo’n apparaat erg goed kennen. Je weet wat gemakkelijk gaat, wat moeite kost, wat snel gaat, wat veel tijd kost en of iets logisch in elkaar zit. Door deze ervaringen te verzamelen, ontstaat waardevolle informatie om de kostprijs omlaag te brengen.

Dit is wat onze klant wil

Onze kostprijs beïnvloedt de marge van onze klant. Een vast onderdeel in de samenwerking met onze klant is dan ook het gesprek over de kostprijs. Deze moet zo laag mogelijk zijn. En dat natuurlijk zonder in te boeten op kwaliteit, betrouwbaarheid en levensduur. Het beste product voor een zo laag mogelijke prijs. Hiervoor levert onze klant de productspecificaties aan gebaseerd op een bestaand ontwerp. Als wij dan met zo’n product aan de slag gaan, blijkt veelal dat het apparaat in zijn geheel goedkoper kan.

Dit is wat onze klant krijgt

In dat geval laten wij op basis van onze ervaringen tijdens het bouwen een volledige product- en procesreview op het apparaat los. Hierbij kijken wij ook en met name naar het ontwerp. De decennia lange betrokkenheid bij het ontwerpen, produceren van onderdelen en bouwen van apparaten leert ons dat het ontwerp sterk bepalend is voor de uiteindelijke kostprijs. De resultaten verwerken wij in een gestructureerde rapportage aan onze klant. Hiermee en met onze hulp gaat onze klant aan de slag om de kostprijs omlaag te brengen. Het lean maken van het assemblageproces is iets wat we sowieso doen.

Hier komen we op uit

Als je zo’n kostenanalyse vaak doet, dan merk je dat er een bepaald patroon ontstaat. Verschillende parameters die op elkaar ingrijpen en invloed hebben op de kostprijs. Toepasbaar bij ieder product en ieder apparaat. Dit patroon is als volgt samen te vatten:

 • Beperken van visuele eisen (zichtvlakken)*;
 • Versimpelen van functies van het onderdeel of apparaat;
 • Verminderen van het aantal onderdelen;
 • Versimpelen van het ontwerp van de onderdelen zodat eenvoudigere en dus goedkopere gereedschappen of proces gebruikt kunnen worden*;
 • Modulair ontwerpen zodat de complexiteit van een apparaat behapbaar wordt;
 • Voorkomen van afstellingen en instellingen;
 • Zo ruim mogelijke toleranties toepassen*;
 • Gangbare materialen en behandelingen toepassen*;
 • Klik- of snapverbindingen toepassen in plaats van bijvoorbeeld schroeven of lijmen;
 • Niet zelf maken wat ruimschoots op de markt te koop is*;
 • Kies de leverancier die bij het onderdeel past*;
 • Koop scherp in*;
 • Ontwerp de verpakking functioneel.

Wil je snel resultaat hebben, start dan met de activiteiten met een *.

BS&i Mechatronics assembleert en test mechatronische apparaten en modules. Dit doen we voor een grote verscheidenheid aan klanten, apparaten en markten.
Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Of bezoek onze website op www.bseni.nl.

René Vetjens

×