Skip to content
We do it, for you.  WHATSAPP

Procesbeheersing bij assemblage

  • René Vetjens

De klant van BS&i Mechatronics verwacht niets minder dan een hoge kwaliteit van de geleverde producten. Wij krijgen dat voor elkaar door in te zetten op procesbeheersing. Hierbij maken we onderscheid in beheersing van de technische processen en die van de logistieke processen. In dit artikel make wij jou deelgenoot van de procesbeheersing van onze handmatige assemblage. Het doel is dat alle geleverde apparaten per definitie voor 100% voldoen aan de door de klant gestelde specificaties.

Noodzaak tot beheersing van het assemblageproces

BS&i Mechatronics Procesbeheersing

Menselijke vergissingen zijn inherent aan handmatig werken. Of je wilt of niet, minder dan 5% fouten is niet haalbaar zonder iets speciaals te doen. Daarom stopt BS&i Mechatronics veel effort in de procesbeheersing van het handmatig in serie bouwen van apparaten. Dit doet BS&i Mechatronics op basis van de aansturing, monitoring en bijsturing van het assemblageproces. Met kleine series als uitgangspunt. Hierbij speelt de economische haalbaarheid van de gekozen oplossing een grote rol. Onderstaand tref je de stappen van de procesbeheersing aan die wij toepassen om de foutkans te minimaliseren.

Aansturing

BS&i Mechatronics instructie

De procesbeheersing start met een break down van het assemblageproces in de individuele montagehandelingen. Dit vormt de basis voor de aansturing van het proces. Per handeling identificeren wij de risico’s op falen en aandachtspunten voor kwaliteit. Het resultaat hiervan komt ter beschikking van onze monteur. Dit resultaat is namelijk direct verbonden met de eisen van onze klant. En dus met de risico’s tijdens het functioneren van het apparaat. Deze stap vormt een eerste directe link tussen de klant en onze monteur.
Aanvullend brengen wij per stap in beeld hoe deze fase van het assembleren er uitziet. De beelden zijn voorzien van een beschrijving van die assemblagestap. Hierbij horen het overzicht van te gebruiken gereedschappen en de te monteren materialen en onderdelen.
Het voorgaande is samengevat in een document. De monteur gebruikt dit tijdens het samenstellen van een apparaat.

Monitoring

BS&i Mechatronics Vision

Tijdens het assemblageproces ontstaan afwijkingen als gevolg van menselijke invloed. Deze afwijkingen bestaan uit onjuiste afstellingen, beschadigingen, ontbrekende en verkeerd gemonteerde onderdelen. De kans op falen is sterk verkleind door het proces te monitoren met een aantal technieken als onderdeel van de procesbeheersing. De inzet van deze technieken is afhankelijk van de complexiteit en foutkans van het product. Deze technieken zijn:

De afweging bij het toepassen van deze methoden is dat er geen toename van kosten mag ontstaan tijdens de assemblageserie.

Bijsturing

BS&i Mechatronics Logboek

Het derde onderdeel van onze procesbeheersing is het bijsturen van het assemblageproces. Dit is gebaseerd op de resultaten van de monitoring en de ervaringen van de monteur. Deze zijn vastgelegd in een logboek voor die specifieke serie. De monteur voert deze bijsturing uit, eventueel in overleg met collega’s. Hij beschikt hierbij over de specificaties van de klant. Zo bouwt de monteur ervaring op hetgeen de foutkans verder verkleind. De monteur mag het assemblageproces aan te passen. De focus ligt hierbij op minder risico en verlaging van kosten. De monteur is bovendien direct betrokken bij de ervaringen die de klant terugkoppelt. Dit omdat de klantbeleving bij de monteur essentieel is.


Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Of bezoek onze website op www.bseni.nl.

René Vetjens

×