Ga naar hoofdinhoud
We do it, for you.  WHATSAPP
BS&I Blog Internet Of Things

Boek Internet Of Things

In deze rubriek wil ik jullie voorstellen aan een boek dat mij heeft geïnspireerd en waar ik enthousiast over ben. Deze keer besteed ik aandacht aan het boek “Internet of things” van Willem Vermeend en Jan Willem Timmer. Hierin wordt de opkomst beschreven van apparaten en voorwerpen die met het internet verbonden zijn. Daardoor zijn ze in staat om met elkaar en met mensen te communiceren en gegevens uit te wisselen.

SnelleInternet of Things Jan Willem Timmer, Willem Vermeend netwerkverbindingen tussen computers is vanzelfsprekend. Apparatuur om draadloos te communiceren wordt steeds kleiner, beter en goedkoper. Als gevolg hiervan zien we dat in toenemende mate apparaten rechtstreeks met elkaar communiceren. Dit wordt interessant wanneer de intelligentie van apparaten toeneemt en zij een eigen identiteit krijgen. Autonoom zijn.

Een voorbeeld hiervan is, dat je koelkast zelf signaleert dat de melk op is en vervolgens in je supermarkt-app een boodschappenlijstje aanmaakt, zodat de volgende dag een aantal pakken melk bezorgd worden. Of wat te denken van de biertap die bijhoudt hoeveel bier er is getapt en aan de computer van de distributeur meldt dat nieuwe vaten geleverd moeten worden.

Inmiddels zijn we eraan gewend dat medische apparatuur, productiemachines en auto’s met het internet verbinden zijn. Maar ook de “eenvoudige” gebruiksvoorwerpen zoals een smartphone, broodrooster en verlichting kunnen met elkaar communiceren. Er ontstaat een (draadloos) netwerk waarin uitsluitend apparaten met elkaar praten en samenwerken, het Internet of Things (IOT). De volgende link verwijst naar een filmpje waarin dit wordt uitgelegd: https://youtu.be/EA2Wm6cHvWw

In het IOT zullen deze apparaten hun eigen plaats innemen. Er ontstaat een tweede wereld. Het boek IOT van Vermeend & Timmer geeft op een goed leesbare wijze inzicht in het ontstaan van het IOT maar ook welke implicaties dat dit heeft en waar het in de toekomst mogelijk naar toegaat.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de wijze waarop fabrieken opgebouwd zijn en (massa) fabricage gaat plaatsvinden. Ik ben van mening dat de komende jaren onder de productiebedrijven een trend zal ontstaan die het klassieke patroon van produceren zoals we dat nu kennen volledig op zijn kop zal zetten. Bedrijven die erop voorbereid zijn, hebben bestaansrecht. Veel “klassiek”georganiseerde bedrijven leggen het loodje.

Het boek Internet of things” van Vermeend & Timmer heeft mij in ieder geval geleerd om anders naar de organisatie van productie te kijken. Ik kan het van harte aanbevelen. het leest gemakkelijk weg en geeft naar mijn mening een goed beeld van de komende ontwikkelingen.

Sophia Hanson Robotics

Sophia, steeds meer mens

Sophia Hanson RoboticsDe realiteit van de niet van echt te onderscheiden robot komt steeds dichterbij. Dit blijkt wel uit het filmpje dat al weer enige tijd geleden door Boston Dynamics op Youtube is gezet van de robot Atlas.  Als je naar de bewegingen kijkt en hoe stabiel het evenwicht van deze robot al is, dan is het voor mij duidelijk dat dit over een aantal jaren de normaalste zaak van de wereld is.

Ook het uiterlijk benadert dat van de mens steeds meer. De ontwikkelingen van het bedrijf Hanson Robotics doen je versteld staan van de gelijkenis met het menselijke gezicht. Deze link vertoont het filmpje van de robot Sophia. Griezelig echt.

Als je beide technologieën combineert, dan kom je al een aardig eind in de richting van een menselijke look-a-like. Als het energievraagstuk is opgelost, is het enige dat overblijft de vraag of het mogelijk is om robots bewustzijn te geven. Het worden dan individuen, autonoom en net als de mens met ieder hun eigen karakter en goede en slechte eigenschappen. Dit is het gebied van de software en sensoren. Ook daar zal naar mijn mening in de komende jaren grote stappen gezet gaan worden. Temeer daar de miniaturisering en de snelheid van elektronica, nodig om grote hoeveelheden data te processen, nog lang niet het uiterste heeft bereikt. Wat rest zijn de ethische kwesties.

De massale inzet van robots zal naar mijn mening dan ook een kwestie zijn van tijd en geld.

BS&i René Vetjens

Onze eerste BS&i blog

BS&i René VetjensDe nieuwe website van BS&i. Ik ben er erg trots op. Hierin is precies terug te vinden wat we doen en waar we voor staan. Tevens een mooie aangelegenheid om te starten met bloggen. Een beetje nieuw en nog een beetje onwennig. Maar dat zal in de loop van de tijd wel veranderen.
Onze website is zo ingericht dat een bezoeker meteen kennis maakt met BS&i. We laten zien wat we kunnen betekenen voor een geïnteresseerde, wat dat inhoudt en waar we voor staan. We willen duidelijk zijn in hetgeen we te bieden hebben.

Onze insteek en zienswijze is terug te vinden in de foto’s die we voor de slider hebben gebruikt. De eerste foto staat voor no nonsens, vriendelijkheid en samenwerking. De tweede foto verbeeldt onze integrale werkwijze. We overzien het totale speelveld van de organisatie en zijn vertrouwd met de onderliggende details. De derde foto geeft het puzzelen weer dat nodig is om vraagstukken op te lossen en uiteindelijk excellente resultaten te bereiken. De methodes die wij hiervoor gebruiken, passen wij aan aan de situatie die we aantreffen in een bedrijf. De vierde foto is een beeldspraak voor het gegeven dat een onderneming of project alleen dan goed functioneert wanneer zowel de techniek als de organisatie in orde zijn. Twee belangrijke voorwaarden om verantwoord en met zo min mogelijk risico veilig het luchtruim te kunnen kiezen.

Ik ben zeer gecharmeerd van techniek en organisatie. Hopelijk kan ik dat een beetje overdragen met mijn blogs.

Veel lees plezier.
René Vetjens

×