Skip to content
We do it, for you.  WHATSAPP

Boek Internet Of Things

  • René Vetjens

In deze rubriek wil ik jullie voorstellen aan een boek dat mij heeft geïnspireerd en waar ik enthousiast over ben. Deze keer besteed ik aandacht aan het boek “Internet of things” van Willem Vermeend en Jan Willem Timmer. Hierin wordt de opkomst beschreven van apparaten en voorwerpen die met het internet verbonden zijn. Daardoor zijn ze in staat om met elkaar en met mensen te communiceren en gegevens uit te wisselen.

SnelleInternet of Things Jan Willem Timmer, Willem Vermeend netwerkverbindingen tussen computers is vanzelfsprekend. Apparatuur om draadloos te communiceren wordt steeds kleiner, beter en goedkoper. Als gevolg hiervan zien we dat in toenemende mate apparaten rechtstreeks met elkaar communiceren. Dit wordt interessant wanneer de intelligentie van apparaten toeneemt en zij een eigen identiteit krijgen. Autonoom zijn.

Een voorbeeld hiervan is, dat je koelkast zelf signaleert dat de melk op is en vervolgens in je supermarkt-app een boodschappenlijstje aanmaakt, zodat de volgende dag een aantal pakken melk bezorgd worden. Of wat te denken van de biertap die bijhoudt hoeveel bier er is getapt en aan de computer van de distributeur meldt dat nieuwe vaten geleverd moeten worden.

Inmiddels zijn we eraan gewend dat medische apparatuur, productiemachines en auto’s met het internet verbinden zijn. Maar ook de “eenvoudige” gebruiksvoorwerpen zoals een smartphone, broodrooster en verlichting kunnen met elkaar communiceren. Er ontstaat een (draadloos) netwerk waarin uitsluitend apparaten met elkaar praten en samenwerken, het Internet of Things (IOT). De volgende link verwijst naar een filmpje waarin dit wordt uitgelegd: https://youtu.be/EA2Wm6cHvWw

In het IOT zullen deze apparaten hun eigen plaats innemen. Er ontstaat een tweede wereld. Het boek IOT van Vermeend & Timmer geeft op een goed leesbare wijze inzicht in het ontstaan van het IOT maar ook welke implicaties dat dit heeft en waar het in de toekomst mogelijk naar toegaat.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de wijze waarop fabrieken opgebouwd zijn en (massa) fabricage gaat plaatsvinden. Ik ben van mening dat de komende jaren onder de productiebedrijven een trend zal ontstaan die het klassieke patroon van produceren zoals we dat nu kennen volledig op zijn kop zal zetten. Bedrijven die erop voorbereid zijn, hebben bestaansrecht. Veel “klassiek”georganiseerde bedrijven leggen het loodje.

Het boek Internet of things” van Vermeend & Timmer heeft mij in ieder geval geleerd om anders naar de organisatie van productie te kijken. Ik kan het van harte aanbevelen. het leest gemakkelijk weg en geeft naar mijn mening een goed beeld van de komende ontwikkelingen.

René Vetjens

×