Skip to content
We do it, for you.  WHATSAPP

Onze eerste BS&i blog

  • René Vetjens

BS&i René VetjensDe nieuwe website van BS&i. Ik ben er erg trots op. Hierin is precies terug te vinden wat we doen en waar we voor staan. Tevens een mooie aangelegenheid om te starten met bloggen. Een beetje nieuw en nog een beetje onwennig. Maar dat zal in de loop van de tijd wel veranderen.
Onze website is zo ingericht dat een bezoeker meteen kennis maakt met BS&i. We laten zien wat we kunnen betekenen voor een geïnteresseerde, wat dat inhoudt en waar we voor staan. We willen duidelijk zijn in hetgeen we te bieden hebben.

Onze insteek en zienswijze is terug te vinden in de foto’s die we voor de slider hebben gebruikt. De eerste foto staat voor no nonsens, vriendelijkheid en samenwerking. De tweede foto verbeeldt onze integrale werkwijze. We overzien het totale speelveld van de organisatie en zijn vertrouwd met de onderliggende details. De derde foto geeft het puzzelen weer dat nodig is om vraagstukken op te lossen en uiteindelijk excellente resultaten te bereiken. De methodes die wij hiervoor gebruiken, passen wij aan aan de situatie die we aantreffen in een bedrijf. De vierde foto is een beeldspraak voor het gegeven dat een onderneming of project alleen dan goed functioneert wanneer zowel de techniek als de organisatie in orde zijn. Twee belangrijke voorwaarden om verantwoord en met zo min mogelijk risico veilig het luchtruim te kunnen kiezen.

Ik ben zeer gecharmeerd van techniek en organisatie. Hopelijk kan ik dat een beetje overdragen met mijn blogs.

Veel lees plezier.
René Vetjens

René Vetjens

×