skip to Main Content
Strong In Manufacturing. Bel ons vandaag nog! +31(0)492 830126

ISO 9001: 2015, niets meer vastleggen? Of toch…

BS&i ISO 9001 2015Kwaliteitsmanagement is bij bedrijven tastbaar aanwezig in de vorm van een kwaliteitshandboek. Inmiddels zijn veel kwaliteitssystemen ISO 9001 gecertificeerd. Bij de wat oudere systemen tref je uitgebreide beschrijvingen aan waarbij getracht wordt om bijvoorbeeld uitputtend de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor te schrijven. De jongere kwaliteitsmanagementsystemen voldoen al meer aan de “lean” gedachte.

Wat nu te doen met de nieuwe ISO 9001: 2015? Deze norm verplicht niet langer het vastleggen van processen en instructies zoals dat in de 2008 versie het geval was. De verleiding is groot om dat dan ook niet meer te doen. De argumentatie is veelal dat er toch niet naar wordt gekeken en dat het onderhouden veel tijd kost.

Maar is dat wel zo verstandig?

Mij lijkt van niet. Je ontneemt de organisatie een belangrijk instrument om te verbeteren. Er zijn situaties waarbij het vastleggen welkom is, zoals het:

  • Inleren van nieuwe medewerkers
  • Naslaan van gemaakte afspraken voor werkwijzen
  • Afstemmen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en werkwijzen
  • Identificeren en achterhalen van risico’s
  • Ondersteunen van de interne audits
  • Informeren van klanten en leveranciers

Het is niet nodig om bij het vastleggen van processen en instructies uitputtend te zijn. Je mag verwachten dat de medewerkers en het management zichzelf in situaties verdiepen, onderling afstemmen en elkaar informeren. Een slimme en compacte wijze van vastleggen is vaak meer dan voldoende. Randvoorwaarden hierbij zijn overzicht en inzicht, de aansluiting bij de volwassenheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de wijze waarop de onderneming hiermee omgaat.

Belangrijke gereedschappen zijn de “procesplattegrond”, het coderingssysteem voor documenten en de lay-out voor de procesbeschrijving (maximaal één A4). Hierbij verdient de procesplattegrond alle aandacht. Als je het goed doet, staat je hele bedrijf op één A4-tje. Voor de structuur is de ISO/TR 10013:2001 “Guidelines for Quality Management system documentation” uitermate geschikt.

Weet u of uw kwaliteitssysteem bijdraagt aan het resultaat van uw bedrijf?

Hebt u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Zie ook onze gratis Quality Scan. U bent van harte welkom op onze website www.bseni.nl

René Vetjens

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top